thumbnail

We zijn geen robots! Noodkreet tegen armoede

concept / videoclip /participatieve campagne / social media / perswerking / mars in Brussel

Participatieve Armoede campagne

Vlaanderen kampt met een armoedeprobleem. Mensen blijven in de kou staan. Sociaal werkers zitten vaak met de handen in het haar. Toch wordt er vooral over cijfers en statistieken gesproken. Waar is de menswaardigheid? Deze campagne is de noodkreet van mensen in armoede en hulpverleners! Op 22 februari 2018 organiseren we een waardigheidsmars in Brussel! #geenrobots #waardigheidsmanifest

Artist Wally springt in de bres

Op basis van het manifest schreef de artiest Wally voor ons het nummer “Cirkels”. Een beklijvend nummer dat verwijst naar de vicieuze cirkel of het eindeloze straatje waarin mensen soms belanden. De  videoclip belichaamt de wanhoop van mensen in armoede en hun hulpverleners en hun noodkreet voor meer waardigheid en steun.

luister naar de podcast van het interview van Wally op Radio2

waardigheidsmars in brussel


Op 22 februari 2018 trok een waardigheidsmars door Brussel om een duidelijk signaal te geven dat het zo niet verder kan en concrete steun en maatregelen te vragen vanuit het beleid. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen kreeg het manifest uit handen van een delegatie bestaande uit mensen in armoede, hulpverleners en belangenverenigingen. Het werd een warme, symbolische en waardige mars.

waardigheidsmars1waardigheidsmars3waardigheidsmars6waardigheidsmars11waardigheidsmars10waardigheidsmars14waardigheidsmars20waardigheidsmars22

alle info op www.geenrobots.be

Participatieve Campagne met mensen uit kansarmoede en hulpverleners

Op de trefdagarmoede brachten we samen met !DROPS meer dan 80 mensen bij elkaar om samen te brainstorm over een campagne over armoede…

star