thumbnail

Iedereen de max!

iederendemax_daft

Mensen met een beperking worden nog te vaak gestigmatiseerd en benaderd vanuit hun ‘niet’ kunnen. Hun talenten komen nooit aan bod. Hun anders-zijn wordt ervaren als vreemd. Nochtans is het voor mensen met een beperking een terechte vraag om erbij te horen, deel te nemen aan het arbeidsproces, vrijetijdsactiviteiten te hebben en geïntegreerd te kunnen wonen. Inclusie, dus.

We kunnen leren van hun totaal verschillende mogelijkheden en hun taal. Hoog tijd om tijd vrij te maken voor andere mensen met andere talenten. Verschillende elementen maken een inclusieve maatschappij niet vanzelfsprekend. Toch geloven we dat dit model het meest geschikt is om de samenleving op een harmonieuze manier te laten evolueren. Daar willen we met deze campagne verandering in brengen. #IedereenDeMax!

Steun ons nu en teken hier de petitie!

Een schitterend feest in den Ancien Belgique!

AB_cojak1 AB_cojak2 AB_cojak3 AB_cojak4 AB_cojak5 AB_cojak6
star