thumbnail Jolly good news

Persbericht – campagne voor meer inclusie: iedereendemax!

Persbericht 18 september 2015

 

Vzw De Lork lanceert campagne voor meer inclusie:
Iedereen De Max!

Vzw De Lork, een organisatie die personen met een verstandelijke beperking in het Brusselse begeleidt, gaat voluit voor een inclusieve samenleving en lanceert op 18 september de campagne ‘Iedereen De Max!”. Want iedereen mag erbij horen!

Waarom deze campagne?

In De Lork ervaren ze dat mensen met een beperking nog te vaak gestigmatiseerd worden en benaderd vanuit hun ‘niet’ kunnen en niet vanuit hun talenten. Hun anders-zijn wordt ervaren als vreemd en niet als meerwaarde. Onbekend is onbemind. Nochtans is het voor mensen met een beperking een terechte vraag om erbij te horen, deel te nemen aan het arbeidsproces, vrijetijdsactiviteiten in de samenleving en geïntegreerd wonen. Maar het is voor de zogenaamd valide maatschappij evenzeer een voorrecht mensen met beperkingen op te nemen, gelijkwaardig, te leren van hun totaal verschillende mogelijkheden, hun taal. Om tijd te maken voor andere mensen met andere talenten. Verschillende elementen maken dat een inclusieve maatschappij niet vanzelfsprekend is. Toch geloven ze dat dit model het meest geschikt is om de samenleving op een harmonieuze manier te laten evolueren. En daar willen ze met deze campagne verandering in brengen.

Online petitie #iedereendemax

Op 18 september in Muntpunt Brussel wordt de campagne gelanceerd. De Staatssecretaris en VGC-Collegelid Bianca Debaets, bevoegd voor welzijn, zal er als eerste de online petitie tekenen en via social media oproepen haar voorbeeld te volgen. Via deze online petitie wil vzw De Lork zoveel mogelijk mensen oproepen om uitdrukkelijk te kiezen voor een meer inclusieve maatschappij. De petitie teken je op de website www.iedereendemax.be. Om de campagne te promoten en om zo’n breed mogelijk publiek te bereiken nemen de cliënten van De Lork selfies met bekende gezichten die de eis voor meer inclusie ondersteunen. Acteur Dominique van Malder van Radio Gaga, regisseur Raf Reyntjes van Paradise Trips en Thuisacteur Jeroen Lenaerts trekken de campagne op gang.

De campagne iedereen de max!

De afgelopen maanden werd er hard gewerkt aan een campagne die verschillende sporen omvat. Er is de fototentoonstelling Inclusie/Illusie? die vanaf 4 september te bekijken is in Muntpunt Brussel en daarna op andere locaties binnen Brussel en Vlaanderen. Het is een tentoonstelling die vzw De Lork uitwerkte met het Indivo-team, het Centrum Ambulante diensten, de Academie van Anderlecht en Julien Vrebos. De beelden vertellen over de dromen, verlangens en wensen van mensen met een beperking die wonen en werken in Brussel.

Daarnaast werd er een workshop uitgewerkt die verengingen, organisaties, bedrijven en overheden wil doen nadenken over wat inclusie voor hen kan betekenen. Deze workshops worden gratis gegeven door een ervaringsdeskundige en een professional.

Ook de vormgeving is helemaal de max. Het communicatiebureau Cojak ontwierp samen met de bewoners van De Lork het logo.

Er wordt ook volop ingezet op de uitbouw van buurtprojecten en begeleid vrijwilligerswerk. De campagne eindigt in de cultuurtempel de AB met een groot feest. #IedereenDeMax!

facebook_post_lancering

Meer info:

Lieve Dekempeneer 0479 49 80 28 of lieve.dekempeneer@vzwdelork.org
www.iedereendemax.be
Facebook: #iedereendemax

Info over De Lork

De Lork wil op een authentieke (origineel, echt en betrouwbaar) en bezielde (met hoofd én hart ) manier mensen met een beperking begeleiden in wonen en werken. We willen ervoor zorgen dat mensen hun leven als goed en zinvol ervaren, door het creëren van een warme thuis en een boeiende werkplek en door de niet aflatende aandacht voor de dromen en talenten van onze gebruikers en medewerkers, een mensenleven lang.
We bieden verschillende woonformules aan variërend van individueel begeleid wonen tot 24u/7 begeleiding. Mensen met een beperking die nog thuis wonen kunnen bij ons terecht voor dagactiviteiten of begeleid vrijwilligerswerk, waarbij we actief op zoek gaan naar organisaties of bedrijven waar onze cliënten een zinvolle bijdrage kunnen leveren. We bieden verder ook ondersteuning thuis en er is ook mogelijkheid tot logeren.

www.vzwdelork.org
info@vzwdelork.org

Info over het Cojak

COJAK is een communicatiebureau uit Gent dat wil nadenken, creëren en communiceren rond een duurzame economie en samenleving. Voor ons is duurzaamheid geen modieuze marketingterm maar een evidentie. Duurzaam? Natuurlijk, omdat het kan. We willen ontwerp dat verantwoord is. Efficiënt en effectief, maar respectvol voor mensen en milieu. Voor de schitterende bol waarop we leven en voor een zuivere toekomst. Soms met een schreeuw maar nooit met opgeheven vinger. Liever met een glimlach en een knipoog, altijd vanuit een positieve ingesteldheid. Omdat we allemaal menselijk mogen zijn. Feilbaar, maar vindingrijk en altijd hoopvol. Respect!

www.cojak.be
info@cojak.be