thumbnail Jolly good news

De rode duivels doen mee aan onze #TOPindesport campagne! #persbericht

De Rode Duivels en de sportsector doen de ‘Time Out tegen Pesten’

Vandaag start de Vlaamse Week tegen Pesten, voor de sportsector de climax  van de campagne Time Out Tegen Pesten. De Rode Duivels geven het goede voorbeeld met het Time Out gebaar, en roepen iedereen op om hen te volgen: Allemaal samen, Time Out tegen Pesten!

Deze week zal er niet naast het Time Out gebaar kunnen worden gekeken. Er is een krachtig bewustmakingsfilmpje waar sportende kinderen de sportsector oproepen om mee te doen, en hun foto te delen met de hashtag #TOPindesport. Tal van sportfederaties organiseren een wedstrijd naar clubs met de origineelste Time Out foto. Ook de Rode Duivels zijn zich bewust van de problematiek en steunen de actie!


Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waar jongeren ook in de sport mee te maken kunnen krijgen. Uit onderzoek blijkt dat 11% van de sporters gepest wordt. Vaak heeft het emotionele of fysieke gevolgen, vermindert de sportprestatie of de motivatie om te sporten. Daarom informeert, stimuleert en ondersteunt de Time Out tegen Pesten campagne de sportsector om actief aan een pestvrije sportomgeving te werken.

De rode Duivels schieten zelf in actie!

De clip ging meteen viraal. Voor de lancering van de campagne had Cojak samen met de Klant ICES, het communicatieteam van de Belgische Voetbalbond gevraagd om de actie te ondersteunen. De Rode Duivels schaarden zich achter de campagne en kwamen de dag na de online lancering zelf op de proppen met een eigen Time-out-tegen-pesten-clipje met een duidelijk boodschap: ‘iedereen is uniek, laat de lol en je sport niet verpesten;’

Wat wordt nog gedaan in de week?

Naast de fotoactie, roept de TOP-campagne alle Vlaamse sportorganisaties op zich te registreren op de TOP-kaart en zo samen voor een pestvrije sport te gaan. 532 sportorganisaties gingen hen reeds voor! We stimuleren sportclubs om tijdens de Week tijd te maken voor actie 5 ‘doe de thematraining’. De campagne biedt drie thematrainingen aan die sportbegeleiders kunnen koppelen aan spel- en bewegingsvormen. Zo leren kinderen en jongeren al sportend en spelenderwijs wat pesten is, welke vormen pesten kan aannemen, wat het verschil is tussen plagen en ruzie, en nog veel meer. Voor jongeren 12+ is er een thematraining rond cyberpesten.

De zes acties van Time Out tegen Pesten

Topsporters Eline Berings, Marc Herremans, Jolien D’hoore, Seppe Smits en Kimberly Buys lanceerden zes laagdrempelige acties om pesten te voorkomen en erop te reageren. Starten met een positief sportklimaat (actie 1) is hier de boodschap. Via originele spelverdelers en samenwerkingsspelen kunnen trainers werk maken van een gezonde groepsdynamiek. Verder moeten kinderen en jongeren goed weten welk gedrag van hen verwacht wordt in de club via een gedragscode (actie 2). Pesten blijft vaak onder de radar, door een open communicatie en een laagdrempelig aanspreekpunt (actie 3) kunnen sportclubs het pestgedrag sneller tackelen. Goed reageren (actie 4) op een pestsituatie is cruciaal voor alle betrokkenen. De campagne promoot daarom de no-blame aanpak, waar je herstelgericht werkt zonder straffen. Om het thema op een speelse manier met jonge sporters te bespreken zijn er de thematrainingen (actie 5). De laatste actie draait om de bewustwording (actie 6) van de impact en signalen van pesten. Daarom maken in de Week tegen Pesten allemaal samen dit statement tegen pesten. Meer info over de zes acties vind je op de website www.topindesport.be.

En verder…

De campagne biedt een interactieve vorming aan voor coaches waarin ze met vele praktische tips en goede voorbeelden leren hoe ze de zes acties in praktijk kunnen brengen. Het thema ‘pesten’ heeft ook een volwaardige plaats gekregen in de trainersopleiding.

Time Out tegen Pesten van de sportsector werkt samen met het netwerk ‘kies kleur tegen pesten’. Het is leerrijk om over de sectoren heen, zoals onderwijs en het jeugdwerk, ervaringen en expertise uit te delen. Zo kunnen we elkaar versterken in de strijd tegen pesten!

www.kieskleurtegenpesten.be

Yours Truly,

The Cojaksons.