Participatieve Campagne met mensen uit kansarmoede en hulpverleners

Op de trefdagarmoede brachten we samen !DROPS meer we dan 80 mensen bij elkaar om samen te brainstorm over een campagne over armoede…

geen_robot_transparant2
Een actie gerichte campagne 22/02/2018

Op 22 februari trekken we naar Brussel met een volwaardig Manifest.
Campagne in volle opbouw. Wordt vervolgd…

Lees alvast het Manifest

manifest_voor

manifest_achter